همه مشکلات شخصی منq

خسته شدم از عشق یکطرفه

مردها هستی هستند-زنها نیستی هستند

سیاوش قمیشی -رئیس علی دلواری-الیورتوئیست-خشایار مستوفی-دییگومارادونا-مایکل مور-سرندپیتی و حانا

دارایی هر کس دو متر قبرش است

ذهن انسان حاوی یک سیم کارت است 

شاه صدا است-خمینی نور است

هرکس می تواند در زمانه خودش زندگی کند -درخواب

من ذهن نیمه هوشیار است-امیرحسین ذهن هوشیار است-حامد ذهن هوشیار برتر است

حرف زدن یادت نره زمان رانندگی

پسرها عدد مثبت هستند-خدا عدد صفر است-دخترها عدد منفی هستند

کامپیوتر شغل رفتگری است-تلویزیون شغل توالت پاک کنی است

در کردن دسته ماشین ها در ترافیک خیابان ها

فقط امیرحسین و رقیه

بچه ها از خس وخاشاک  تبدیل شدند به  هوا-شاه و خمینی


p

بعد خمینی دیگه ارزو نمی کنم

عملیات  کورتاز یعنی سقط جنین 

مردم طلب خود را از خمینی گرفتند :سیگار

مشکلات من را فقط یه مرد می فهمد

تو دنیا مرد نیست ولی نامرد هست

زمین و زمان-تاریکی وفضا-صدا ونور

هادی عسگری صدا است

حسن عسگری نور  است

مهدی خاک است

خدای دانش اموزان امریکایی توهم و طبیعت و  واقعیت است

فکر خدا:موبایل/قلب خدا:ماشین/ خدا:انسان-ربات

لامپ  زرد زمین است-لامپ سفید ماه است

عصر علم:زمین/عصر انرزی:ماه/عصر تکنولوزی:خورشید

برق روی  ماه است-گاز روی زمین است

هادی  قلب خدا است-هدی فکر خدا است

هادی صدا و بنزین است-هدی نور وگازاست


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

ME Holly ثبت دامین اسکار از ابتدا تا امروز آهنگ های روز سعید حیاتی یک زن عادی نجوم و فضا